Manual: Hur skriver man ett bra medborgarförslag?


Hur skriver man ett bra medborgarförslag som politiker och tjänstemän kanske kan stödja?

Det här är startsidan på vår manual som visar dig steg för steg hur du kan skriva ditt förslag.

Med vår manual hoppas vi hjälpa dig att skriva medborgarförslag som blir starten på något uppskattat för invånarna i din stadsdel, inklusive dig själv och dina vänner.

Starta genom att klicka dig till nästa steg här nedanför. Lycka till!

Gå till steg 1!